Korporátne právo

s čím Vám pomôžeme?

Poradenstvo v oblasti korporátneho práva (práva obchodných spoločností) je kľúčovou súčasťou našich služieb. Asistujeme vo všetkých fázach existencie obchodnej spoločnosti – pri založení spoločnosti, úprave jej vnútorných vzťahov, domácich a medzinárodných transakciách alebo ukončení podnikania.

V oblasti korporátneho práva najčastejšie zabezpečujeme:

  • Založenie obchodných spoločností (založenie firmy)
  • Zápisy spoločností do obchodného registra a získavanie podnikateľských oprávnení
  • Konanie valných zhromaždení, zmeny sídla spoločnosti či štatutárnych orgánov (konateľov)
  • Zmluvy o výkone funkcie
  • Prevody obchodných podielov alebo akcií, due diligence
  • Zvyšovanie a znižovanie základného imania
  • Plány a realizácie premien (fúzií), reštrukturalizácií či likvidácií spoločností
  • Štruktúrovanie holdingov, právne vzťahy v rámci koncernov

Začatie podnikateľskej činnosti predpokladá voľbu vhodnej stratégie vstupu na tuzemský trh, a to vrátane optimalizácie na tuzemskej a medzinárodnej úrovni v daňovej oblasti. Komplexné služby Vám poskytneme v rámci balíčka Market Entry CZ, Market Entry SK alebo Market Entry PL.

Kvalitné obchodné riadenie je rozhodujúcim faktorom úspechu spoločnosti v domácej a medzinárodnej konkurencii. Nastavujeme vhodné compliance pravidlá a vykonávame previerky toho, či spoločnosti spĺňajú požiadavky vyžadované lokálnym právnym poriadkom (balíček Compliance / Risk assessment).