Farmaceutické právo

s čím Vám pomôžeme?

So zdravotníckym a farmaceutickým právom máme dlhoročné skúsenosti. Poradíme Vám pri registrácii zdravotníckych pomôcok a ich uvádzaní na trh. Vytvoríme pre Vás optimálny zmluvný model pre distribúciu zdravotníckych pomôcok.

V oblasti farmaceutického práva Vám ponúkame predovšetkým nasledujúce služby:

  • Registrácia zdravotníckych pomôcok
  • Zastupovanie v správnych konaniach
  • Právne poradenstvo v oblasti distribúcie zdravotníckych pomôcok
  • Návrh optimálneho zmluvného systému pri distribúcii zdravotníckych pomôcok