Školenia, semináre, workshopy

Potrebujete zaškoliť Vašich zamestnancov alebo všetkým vysvetliť implementované smernice? Vieme, ako na to jednoducho, zábavne a predovšetkým odborne.

Zlá aplikácia práva a nesprávne používanie právnej dokumentácie je najčastejšou chybou, ktorá vedie k nárastu právnych rizík. Či už sa jedná o implementáciu koncernových smerníc alebo novelizáciu tuzemských právnych predpisov, vieme Vašim zamestnancom podať najdôležitejšie informácie tak, aby s nimi dokázali pracovať a jednoducho pochopili základné pravidlá a princípy.

Najčastejšie zaisťujeme školenia v oblastiach:

  • Uzatváranie zmluvných vzťahov – zmluvy/VOP/objednávky
  • GDPR a všetko súvisiace s ochranou osobných údajov
  • HR – aplikácia práva a rozhodovacej praxe v pracovnoprávnych sporoch
  • Správne postupy pri modelových situáciách – kontroly, konania, audity

Kľúčové kontakty