Pracovnoprávna dokumentácia

Pripravíme alebo zoptimalizujeme Vašu pracovnoprávnu dokumentáciu. Zohľadníme špecifiká firemnej kultúry a odboru podnikania.

Zamestnanci sú kľúčom k dlhodobému úspechu spoločnosti. Či potrebujete celkom novú komplexnú pracovnoprávnu dokumentáciu alebo jej revíziu, môžete sa na nás obrátiť. Roky skúseností a medziodborové prepojenie (GDPR, korporátne a finančné právo), sú zárukou Vašej spokojnosti.

Právny balíček pracovnoprávnej dokumentácie typicky zahŕňa:

  • Vypracovanie alebo revízia pracovnoprávnej dokumentácie
  • Vytvorenie systému dokumentácie (triedenie)
  • Návod na používanie dokumentov
  • Analýzu firemnej kultúry
  • Workshop/preškolenie

Kľúčové kontakty