Advokát

Mgr. PAVEL SVOBODA

Špecializácia

pracovné právo

záväzkové právo

občianske právo

sporová agenda

jazyky

český

anglický

biografia

Pavel Svoboda pôsobí ako trvalo spolupracujúci advokát našej advokátskej kancelárie a je zapísaný v zozname advokátov vedenom Českou advokátskou komorou.

Vo svojej praxi sa špecializuje predovšetkým na pracovnoprávnu agendu klientov a s tým spojené otázky v oblasti pracovného práva. V tejto oblasti vykonáva taktiež lektorskú činnosť. Ďalej sa zameriava na záväzkové právo, občianske právo a sporovú agendu.

Je absolventom magisterského študijného programu Právo a právna veda v odbore Právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia pôsobil v advokátskej kancelárii zameranej na insolvenčné a obchodné právo, čo doplnil stážami na Najvyššom súde ČR a Najvyššom správnom súde ČR. Po úspešnom absolvovaní štúdia a pred začiatkom spolupráce s našou advokátskou kanceláriou pôsobil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii venujúcej sa predovšetkým insolvenčnej a občianskoprávnej agende a následne ako podnikový právnik špecializujúci sa na pracovné a záväzkové právo.