Doprava a Logistika

s čím Vám pomôžeme?

Poskytujeme poradenstvo vo všetkých oblastiach dopravy a logistiky. Či už ide o osobnú alebo nákladnú dopravu, vždy pre Vás nájdeme najefektívnejšie riešenie. Pomôžeme v konaniach pred národnými úradmi i pred orgánmi ďalších európskych krajín a Európskou komisiou.

Pripravíme pre Vás zmluvnú dokumentáciu a jej vyrokovanie, či už sa jedná o dodávky vozidiel, leasingové zmluvy či zmluvy vo vzťahu k vnútroštátnej alebo medzinárodnej preprave a logistike.

Pokryjeme riziká súvisiace so špecifikami pracovnoprávnych vzťahov v doprave.

V oblasti dopravy a logistiky Vám ponúkame predovšetkým nasledujúce služby:

  • Zastupovanie pred regulačnými orgánmi
  • Príprava zmlúv pre nákup vozidiel a technológií
  • Vymáhanie nárokov z vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy
  • Uplatňovanie nárokov z porušovania hospodárskej súťaže
  • Zastupovanie pri súdnych a správnych sporoch

kľúčové kontakty