M&A, fúzie a akvizície

s čím Vám pomôžeme?

V rámci akvizícií a premien využívame našu jazykovú vybavenosť a znalosť lokálneho a medzinárodného prostredia. Hranice pre nás nie sú prekážkou. Poradíme Vám, akú premenu alebo transakciu zvoliť. O všetko sa komplexne postaráme, vrátane daňového posúdenia a ocenenia znalcom.

Naše najčastejšie služby:

  • Návrh optimálnej štruktúry transakcie
  • Zabezpečenie všetkých typov premien obchodných spoločností, vrátane cezhraničných fúzií
  • Vykonanie právneho auditu (due diligence)
  • Vyhotovenie a vyrokovanie kompletnej transakčnej dokumentácie
  • Poradenstvo pri kúpe a predaji podniku alebo podielu v spoločnosti
  • Post-transakčná reštrukturalizácia a poradenstvo
  • Zabezpečenie znalcov, notárov a iných osôb, ktorých činnosť je nevyhnutná pre realizáciu transakcie

kľúčové kontakty