Pracovné právo

s čím Vám pomôžeme?

Ak potrebujete komplexnú pracovnoprávnu dokumentáciu, pracovnú zmluvu pre manažéra alebo zamestnanca na home-office, prípadne vnútorný predpis, môžete sa na nás obrátiť. Denne komunikujeme s HR oddeleniami našich klientov, zdieľame praktické know-how a postupy. Vždy reagujeme na novinky, ktoré prinesie zmena legislatívy alebo rozhodovacia prax súdov.

V rámci pracovného práva riešime tieto oblasti:

  • Optimalizujeme pracovnoprávnu dokumentáciu podľa jednotlivých odborov podnikania
  • Odporúčame, čo musí obsahovať pracovná zmluva
  • Vytvárame pracovné zmluvy vrátane manažérskych, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov
  • Vysvetľujeme, ako sa počíta dovolenka, a to ako pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, tak aj napríklad pri pružnom pracovnom čase
  • Rokujeme s odbormi zamestnancov pri vyjednávaní kolektívnej zmluvy alebo pri plnení informačných povinností
  • Komplexne riešime prepúšťanie a hromadné prepúšťanie

Pripravíme alebo zrevidujeme pracovnoprávnu dokumentáciu, preškolíme zamestnancov HR a management. Pre tieto účely sme vytvorili balíček Pracovnoprávna dokumentácia.

kľúčové kontakty