Právo IP / IT

s čím Vám pomôžeme?

Ochránime Vaše duševného vlastníctvo. Pomôžeme ako pri registrácii týchto práv, tak aj pri obrane pred neoprávneným užitím. Ponúkame taktiež právny servis a zastúpenie vo všetkých oblastiach práva informačných technológií a telekomunikácií – od vývoja, predaja a nákupu softwaru až k podnikaniu v prostredí internetu.

V oblasti práva IP / IT Vám ponúkame predovšetkým nasledujúce služby:

  • Registrácia ochranných známok, vynálezov, úžitkových vzorov a dizajnov
  • Ochrana autorských práv
  • Ochrana obchodného tajomstva a know-how
  • Riešenie sporov z duševného vlastníctva vrátane nekalosúťažných sporov
  • Distribútorské a licenčné zmluvy
  • Softwarové produkty
  • E-commerce
  • Registrácia a ochrana domén
  • Spory spojené s telekomunikáciami
  • Mediálne právo