Partner

Mgr. ROBERT STRÖBINGER

Špecializácia

právo nehnuteľností a nájmy

zmluvné právo

hospodárska súťaž

transakcie s cezhraničným prvkom

právo IT & IP

jazyky

český

nemecký

anglický

biografia

Robert Ströbinger je partnerom našej advokátskej kancelárie.

Celú svoju profesijnú kariéru sa zameriava na podporu klientov v oblasti zmluvného práva a ďalej na nehnuteľnosti a developerské projekty. Robert Ströbinger poskytuje tiež poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže a zastupuje klientov pred národnými súťažnými úradmi aj pred Európskou komisiou.

Podieľa sa na najvýznamnejších projektoch nadnárodných i tuzemských klientov v oblasti real estate a developmentu.

Robert Ströbinger je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. Absolvoval niekoľko zahraničných stáží. V advokácii je činný od roku 2010, a to v kanceláriách zameriavajúcich sa na zahraničnú klientelu.