Pobočka Brno

Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 024 53 436
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 81289

Adresa

Koliště 13,
602 00 Brno

Parkovanie

Pre parkovanie odporúčame využiť podzemné garáže pod Janáčkovým divadlom, ktorých vjazd sa nachádza priamo pred vchodom do budovy sídla našej advokátskej kancelárie na adrese Moravské náměstí 15, Brno.