Zmluvné právo

s čím Vám pomôžeme?

Príprava, spisovanie a revízia zmlúv patrí medzi základy našej práce. Či už sa jedná o zmluvy pre Váš každodenný biznis alebo o komplexné riešenie cezhraničnej transakcie, vždy poskytneme nielen právny, ale aj obchodný pohľad na vec. Každý obchodný zámer posúdime a navrhneme najvhodnejšie zmluvné riešenie, ktoré následne spracujeme.

V oblasti zmluvného práva máme rozsiahle skúsenosti najmä s:

  • Kúpnymi zmluvami
  • Nájomnými zmluvami
  • Zmluvami o dielo
  • Licenčnými zmluvami
  • Prípravou všeobecných obchodných (nákupných) podmienok
  • Obchodným zastúpením, distribútorskými zmluvami a franchisingom

Potrebujete pripraviť typové zmluvy alebo aktualizovať obchodné podmienky? Nie ste si istí, či sú Vaše zmluvy aktuálne a právne v poriadku? Využite náš balíček Zmluvný systém / VOP.

kľúčové kontakty