Market Entry PL

Pripravíme pre Vás kompletný balíček dokumentácie a právneho zastúpenia pre obchodný vstup na poľský trh.

Hľadáte najjednoduchší vstup na poľský trh? Po vyplnení krátkeho formulára od nás obdržíte zoznam dokumentov, ktoré budeme pre Váš vstup na poľský trh potrebovať.

Následne získate všetku dokumentáciu vrátene výpisu z obchodného registra, živnostenských listov a všetkých dokladov Vašej novej poľskej obchodnej spoločnosti.

V rámci právneho balíčku Market Entry zaisťujeme spravidla:

  • Založenie obchodnej spoločnosti
  • Vyhotovenie všetkej korporátnej dokumentácie
  • Zastúpenie vo všetkých súvisiacich konaniach a rokovaniach
  • Možnosť zaistenia všetkých daňových registrácií