ADVOKÁTKA

dr MAGDALENA GÓRSKA

Špecializácia

právo obchodných korporácií

obchodné právo

záväzkové právo

pracovné právo

jazyky

poľský

francúzsky

anglický

biografia

Magdalena Górska je advokátkou pôsobiacou v našej krakovskej pobočke.

Vo svojej praxi sa Magdalena Górska zameriava najmä na občianske, obchodné, korporátne a záväzkové právo. Poskytuje tiež právne služby v oblasti získavania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie. Mimo iné sa zaoberá prípravou zmluvnej dokumentácie, právnych stanovísk a zastupovaním klientov v súdnych sporoch.

Magdalena Górska absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Jagellonskej univerzity v Krakove a tiež získala francúzsky titul magistra súkromného práva, Master en droit privé. V tom istom roku taktiež zvíťazila v celoštátnej súťaži Eve on tax, usporiadanej spoločnosťou Ernst & Young. V roku 2014 zložila advokátsku skúšku s najlepším výsledkom v danom ročníku. V roku 2018 absolvovala postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Vysokej školy ekonómie, práva a lekárskych vied prof. Edwarda Lipińského v Kielcoch a pôsobí tiež ako školiteľ v rámci poľskej asociácie účtovníkov.

V roku 2021 úspešne absolvovala doktorské štúdium na Právnickej fakulte Jagellonskej univerzity v Krakove a používa akademický titul doktora práv.

Magdalena Górska je zapísaná do zoznamu Krajskej komory právnych poradcov v Kielcach.