RADCA PRAWNY

dr MAGDALENA GÓRSKA

Obszary specjalizacji

prawo spółek handlowych

prawo handlowe

prawo zobowiązań

prawo pracy

języki

polski

francuski

angielski

biografia

Magdalena Górska jest radcą prawnym w oddziale naszej kancelarii prawnej w Krakowie.

Magdalena Górska koncentruje się głównie na obszarze prawa cywilnego, handlowego, korporacyjnego oraz prawa zobowiązań. Doradza również w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z Unii Europejskiej. Zajmuje się m.in. przygotowywaniem opinii prawnych, umów cywilnoprawnych, reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych.

Magdalena Górska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz uzyskała tytuł francuskiego magistra prawa prywatnego Master en droit privé. W tym samym roku zdobyła również I miejsce w ogólnopolskim konkursie podatkowym Eye on tax, organizowanym przez firmę Ernst & Young. W 2014 r. złożyła egzamin radcowski uzyskując najlepszy wynik na roku. W 2018 r. ukończyła podyplomowe studia na kierunku „Zamówienia publiczne”. Poza wykonywaniem zawodu radcy prawnego jest asystentem na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz prowadzi szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

W 2021 roku obroniła pracę doktorską na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  Jagiellońskiego w Krakowie, po czym uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Magdalena Górska jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej  Izby Radców Prawnych w Kielcach.