Rozwiązywanie sporów

w czym wam pomożemy?

Zapewnimy Państwu zastępstwo prawne na wszystkich etapach sporu, w tym przygotowanie strategiczne, reprezentację w postępowaniach sądowych a następnie pomoc w postępowaniu egzekucyjnym. Specjalizujemy się nie tylko w sporach sądowych, ale także w postępowaniach upadłościowych i innych alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. Nasz wyspecjalizowany zespół zapewni Państwu kompleksowe wsparcie w windykacji należności.

Za pośrednictwem sieci współpracujących zagranicznych kancelarii prawnych zapewnimy Państwu również zastępstwo prawne w sporach zagranicznych.

W zakresie rozwiązywania sporów oferujemy przede wszystkim następujące usługi:

  • Analiza prawna sprawy, przygotowanie pozwów i innych pism procesowych
  • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami lub organami administracyjnymi
  • Zwyczajne i nadzwyczajne środki odwoławcze
  • Polubowne rozwiązywanie sporów
  • Reprezentacja w postępowaniach upadłościowych
  • Reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych
  • Windykacja należności