Associated partner

Mgr. MARTIN WINTER

Obszary specjalizacji

prawo handlowe

transakcje międzynarodowe

prawo korporacyjne

prawo pracy

dane osobowe (RODO)

due diligence projekty

języki

czeski

angielski

francuski

biografia

Martin Winter jest associated partnerem naszej kancelarii prawnej i prawnikiem zarządzającym oddziałem naszej kancelarii prawnej w Pradze.

Martin Winter koncentruje się przede wszytkim na transakcjach krajowych oraz międzynarodowych, prawie kontraktowym, due diligence projektach, a także kwestiach związane z problematyką danych osobowych (RODO). Świadczy usługi prawne także ze sfery prawa korporacyjnego i prawa pracy oraz reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

Jego klientami są spółki zależne międzynarodowych korporacji, zagraniczne oraz czeskie przedsiębiorstwa. Przygotowuje struktury transakcyjne, negocjuje warunki i formę dokumentacji, a także udziela porad następczych. W ramach swoich specjalizacji doradza klientom zarówno w sprawach powszednich, jak i przy skomplikowanych projektach.

Martin Winter ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W latach 2011 i 2012 odbył pobyt studyjny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Antwerpii w Belgii poświęconemu zagadnieniom prawa europejskiego i międzynarodowego.