Compliance

W czym wam pomożemy?

Czy jest wszystko w porządku? Czy grożą nam jakiekolwiek sankcje? To często zadawane pytania przez wszystkich przedsiębiorców. Oferujemy systematyczną i skuteczną ochronę przed ryzykami wynikającymi z prowadzonej działalności. Uwzględniamy specyfikę prowadzonej przez klienta działalności i ryzyka, na jakie zostaje on narażony.

Compliance typowo obejmuje:

  • Weryfikację procesów firmowych
  • Identyfikację i rozwiązywanie ryzyk regulacyjnych i korporacyjnych
  • Weryfikację i modyfikację dokumentacji kontraktowej
  • Due diligence
  • Optymalizację procesów firmowych
  • Przygotowanie programu compliance dla spółek albo grup kapitałowych

Ustalamy odpowiednie zasady Compliance dla firm i przeprowadzamy związane z tym kontrole, które określają, czy firmy spełniają wszystkie wymagania nakładane przez lokalne porządki prawne (pakiet prawny Compliance / Risk assessment).

Kluczowe kontakty