Dokumentacja z zakresu prawa pracy

Przygotujemy lub zoptymalizujemy dla Państwa dokumentację z zakresu prawa pracy, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki kultury organizacyjnej oraz przedmiotu działalności.

Pracownicy są kluczem do długoterminowego sukcesu spółki. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie zupełnie nowej kompleksowej dokumentacji z zakresu prawa pracy, czy też o jej rewizję, mogą Państwo na nas polegać. Długoletnie doświadczenie i skuteczne połączenie z innymi dziedzinami prawa (RODO, prawo korporacyjne i finansowe) to gwarancja Państwa zadowolenia.

Pakiet prawny dokumentacja z zakresu prawa pracy najczęściej obejmuje:

  • Opracowanie lub weryfikacę dokumentacji z zakresu prawa pracy
  • Opracowanie systemu dokumentacji (sortowania)
  • Instrukcję dotyczącą korzystania z dokumentów
  • Analizę kultury organizacyjnej
  • Workshop / szkolenie