Compliance / Risk assessment

Dokonamy weryfikacji procesów firmowych i zapewnimy właściwą dokumentację. Wytłumaczymy, jak dojść do odpowiednich rozwiązań i strategii w każdej sytuacji.

Programy compliance zapewniają systematyczną i skuteczną ochronę przed ryzykami biznesowymi. Każda firma jest wyjątkowa, dlatego konieczne jest sprawdzanie ryzyk z uwzględnieniem obszaru działalności konkretnego klienta. Sprawdzimy, co zagraża Państwa firmie i zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie.

Pakiet prawny Compliance / Risk assessment najczęściej obejmuje:

  • Weryfikację procesów firmowych
  • Przygotowanie listy dokumentów i procesów, które należy wziąć pod uwagę
  • Identyfikację i rozwiązywanie ryzyk regulacyjnych i korporacyjnych
  • Weryfikację i modyfikację dokumentacji kontraktowej
  • Opracowanie programu compliance w ramach spółki lub grupy
  • Optymalizację procesów firmowych
  • Szkolenie poszczególnych zespołów zajmujących się danym obszarem ryzyka w firmie