ASSOCIATED PARTNER

Mgr. PETR VRBKA

Obszary specjalizacji

prawo handlowe

prawo korporacyjne

transakcje międzynarodowe

fuzje i przejęcia

prawo pracy

prawo administracyjne

języki

czeski

angielski

biografia

Petr Vrbka jest associated partnerem naszej kancelarii prawnej.

Koncentruje się przede wszystkim na prawie handlowym, prawie korporacyjnym oraz na fuzjach i przejęciach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Petr Vrbka doradza również w zakresie prawa administracyjnego i prawa handlowego.

Od wielu lat zajmuje się również świadczeniem usług z zakresu prawa pracy, w skład których wchodzi rozwiązywanie bieżących zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw poszczególnych klientów wchodzących w skład międzynarodowych korporacji lub podmiotów krajowych  oraz reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych.

Petr Vrbka ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W 2013 roku odbył staż studencki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie dotyczący prawa europejskiego i międzynarodowego.

Jest wpisany jako adwokat na listę adwokatów proawdzoną przez Czeską Izbę Adwokacką.