Market Entry CZ

W tym oto przypadku chodzi o kompletny pakiet dokumentacji i zastępstwa prawnego w celu wejścia na rynek czeski.

Zapewnimy Państwu najprostsze wejście na rynek czeski. Po wypełnieniu formularza otrzymają od nas Państwo listę dokumentów, które są potrzebne do wejścia na rynek czeski.

Następnie w ciągu tygodnia otrzymają Państwo od naszej kancelarii prawnej kompletną dokumentację, w tym odpis z rejestru handlowego, odpis dotyczący przedmiotu działalności oraz wszystkie dokumenty dotyczące Państwa nowego czeskiego przedsiębiorstwa.

W ramach pakietu prawnego Market Entry zapewniamy w szczególności:

  • Założenie przedsiębiorstwa
  • Opracowanie kompletnej dokumentacji korporacyjnej
  • Reprezentację we wszystkich powiązanych postępowaniach i negocjacjach
  • Dostarczenie wszystkich rejestracji podatkowych