Prawo korporacyjne

w czym wam pomożemy?

Doradztwo z zakresu prawa korporacyjnego (prawa spółek handlowych) to kluczowy element naszych usług. Pomagamy we wszystkich fazach istnienia spółki – przy zakładaniu spółki, dostosowywaniu jej relacji wewnętrznych, transakcjach krajowych i międzynarodowych, czy też zamykaniu działalności.

W zakresie prawa korporacyjnego najczęściej zapewniamy:

  • Zakładanie spółek handlowych (zakładanie firmy)
  • Rejestrację spółki w rejestrze handlowym i uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie działalności
  • Odbywanie walnych zgromadzeń, zmiana siedziby spółki lub zmiana w składzie organów spółki (członków zarządu)
  • Umowy o pełnieniu funkcji
  • Zbycie udziałów lub akcji, due diligence
  • Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego
  • Plany i przeprowadzanie przekształceń (fuzji), restrukturyzacji lub likwidacji spółek
  • Strukturyzację holdingów, stosunki prawne w ramach koncernów

Rozpoczęcie działalności zakłada wybór odpowiedniej strategii wejścia na rynek krajowy, w tym optymalizację w obszarze podatkowym na poziomie krajowym i międzynarodowym. Kompleksowe usługi prawne z tym związane świadczymy w ramach pakietów prawnych Market Entry CZ, Market Entry SK lub Market Entry PL.

Jakość zarządzania jest decydującym czynnikiem sukcesu spółki w ramach konkurencji krajowej i międzynarodowej. Ustalamy odpowiednie zasady compliance i sprawdzamy, czy spółka spełniają wymagania nakładane przez prawo lokalne (pakiet prawny Compliance / Risk assessment).

kluczowe kontakty