Korporátní právo

s čím vám pomůžeme?

Poradenství v oblasti korporátního práva (práva obchodních společností) je stěžejní součástí našich služeb. Asistujeme ve všech fázích existence obchodní společnosti – při založení společnosti, úpravě jejích vnitřních vztahů, domácích a mezinárodních transakcích či ukončení podnikání.

V oblasti korporátního práva nejčastěji zajišťujeme:

  • Založení obchodních společností (založení firmy)
  • Zápisy společností do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění
  • Konání valných hromad, změny sídla společnosti či statutárních orgánů (jednatelů)
  • Smlouvy o výkonu funkce
  • Převody podílů nebo akcií, due diligence
  • Zvyšování a snižování základního kapitálu
  • Plány a realizace přeměn (fúzí), restrukturalizací či likvidací společností
  • Strukturování holdingů, právní vztahy v rámci koncernů

Zahájení podnikatelské činnosti předpokládá zvolení vhodné strategie vstupu na tuzemský trh, a to včetně optimalizace na tuzemské i mezinárodní úrovni v daňové oblasti. Komplexní služby Vám poskytneme v rámci balíčku Market Entry CZ, Market Entry SK nebo Market Entry PL.

Kvalitní obchodní řízení je rozhodujícím faktorem úspěchu společnosti v domácí i mezinárodní konkurenci. Nastavujeme vhodná pravidla pro compliance a provádíme prověrky toho, zda společnosti splňují požadavky vyžadované lokálním právním řádem (balíček Compliance / Risk assessment).

klíčové kontakty