GDPR audit

Zmapujeme a nastavíme Vaše procesy nakládání s osobními údaji. Zkontrolujeme GDPR dokumentaci a chybějící připravíme. Naučíme Vás, co v oblasti GDPR dělat a co ne.

GDPR musíte konstantně věnovat pozornost. A to i když jste se připravili, používáte příslušné dokumenty a neproběhla u Vás kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Celá oblast se stále vyvíjí. Objasníme Vám, co platí a co už ne. Posoudíme také, jestli nakládáte s osobními údaji podle požadavků GDPR. Pokud ne, doporučíme, jak to dělat správně. Upravíme Vaši dokumentaci, případně ji doplníme o to chybějící. Naučíme Vás s dokumenty pracovat a budeme vždy k dispozici pro radu nebo konzultaci bez ohledu na složitost otázky.

Právní balíček GDPR audit typicky zahrnuje:

  • Úvodní školení/workshop shrnující danou problematiku
  • Analýzu procesů nakládání s osobními údaji a souvisejících dokumentů
  • Vypracování reportu s doporučeními na úpravu procesů a dokumentace
  • Revizi GDPR dokumentace, přípravu chybějící GDPR dokumentace
  • Návod na implementaci dokumentů a procesů
  • Zhodnocení finálního stavu a závěrečná doporučení

Klíčové kontakty