Smluvní systém / VOP

Připravíme pro Vás celkový systém smluv pro dodavatelsko-odběratelské vztahy a všeobecné obchodní podmínky pro efektivní použití ve Vašem podnikání.

Správně nastavený smluvní systém je klíčový pro Vaše podnikání.

Na míru připravíme systém nejběžněji užívaných smluv, případně provedeme revizi a aktualizaci stávající smluvní dokumentace a všeobecných obchodních podmínek. Zajistíme, aby smlouvy plně odpovídaly aktuální právní úpravě i současným trendům. Naučíme Váš tým, jak vše efektivně používat, a tím společně zajistíme maximální právní ochranu celé společnosti.

Právní balíček smluvní systém / VOP typicky zahrnuje:

  • Analýzu dodavatelsko-odběratelských vztahů
  • Návrh systému smluv
  • Vypracování smluvních vzorů a všeobecných obchodních podmínek na míru Vašemu podnikání
  • Návod na používání dokumentů
  • Proškolení týmu pracovníků pro efektivní nakládání se smluvními dokumenty

Klíčové kontakty