Právo IP / IT

s čím vám pomůžeme?

Ochráníme Vaše duševní vlastnictví. Pomůžeme jak při registraci těchto práv, tak při obraně před neoprávněným užitím. Nabízíme také právní servis a zastoupení ve všech oblastech práva informačních technologií a telekomunikací – od vývoje, prodeje a nákupu softwaru až k podnikání v prostředí internetu.

V oblasti práva IP / IT Vám nabízíme především následující služby:

  • Registrace ochranných známek, vynálezů, užitných a průmyslových vzorů
  • Ochrana autorských práv
  • Ochrana obchodního tajemství a know-how
  • Řešení sporů z duševního vlastnictví včetně nekalosoutěžních sporů
  • Distribuční a licenční smlouvy
  • Softwarové produkty
  • E-commerce
  • Registrace a ochrana domén
  • Spory spojené s telekomunikacemi
  • Mediální právo