Řešení sporů

s čím vám pomůžeme?

Poskytneme Vám právní zastoupení ve všech fázích sporu včetně strategické přípravy, zastupování v řízení a následné asistence při exekuci. Specializujeme se nejen na spory, o kterých se vede soudní řízení, ale také na insolvenční řízení a jiná alternativní řešení sporů. Náš specializovaný tým Vám poskytne komplexní podporu při vymáhání pohledávek.

Prostřednictvím sítě spolupracujících zahraničních advokátních kanceláří zajistíme Vaše právní zastoupení při sporech také v zahraničí.

V oblasti řešení sporů nabízíme především následující služby:

  • Právní rozbor věci, příprava žalob a jiných podání
  • Zastupování v řízení před soudy či správními orgány
  • Řádné a mimořádné opravné prostředky
  • Smírné řešení sporů
  • Zastupování v insolvenčních řízeních
  • Zastupování v rozhodčích řízeních a arbitrážích
  • Vymáhání pohledávek