Associated Partner

JUDr. Ing. MICHAL KUNA

Specializace

sporová agenda a rozhodčí řízení

soutěžní právo

obchodní právo

stavební právo

developerské projekty

 

jazyky

český

slovenský

anglický

německý

biografie

Michal Kuna je associated partnerem naší advokátní kanceláře.

Ve své praxi se zaměřuje především na zastupování klientů v složitých soudních a rozhodčích řízeních, zejména pak v řízeních s mezinárodním prvkem. Michal Kuna dále poskytuje poradenství také v oblasti soutěžního, stavebního, pracovního a taky transportního práva.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. V letech 2012 a 2013 se účastnil studijního pobytu na Universität Regensburg v Německu.

Je zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory a Slovenské advokátní komory.