Soutěžní právo

s čím vám pomůžeme?

Uvědomujeme si význam zdravé tržní soutěže. Proto společně s Vámi připravujeme na míru programy prevence porušování soutěžních pravidel. Poskytujeme také poradenství v souvislosti s uzavíráním smluv, které by mohly mít dopad na hospodářskou soutěž. Pomáháme uplatnit Vaše nároky v případě, že jste byli protiprávním jednáním jiných soutěžitelů (monopoly, dominanti, kartely) poškozeni. Zaměřujeme se také na poradenství při povolování fúzí, a to jak na národní úrovni, tak i před Evropskou komisí.

V oblasti soutěžního práva Vám nabízíme především následující služby:

  • Příprava a implementace compliance programů
  • Právní rozbor souladu obchodního jednání se soutěžními pravidly
  • Zastupování v řízení před soutěžními úřady
  • Vymáhání náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním
  • Školení a semináře