Ochrana obchodního tajemství a dalších informací při využití Leniency programu

24. 02. 2023 | Mgr. DOMINIKA VALENTOVÁ | Soutěžní právo

Rozhodnutí osoby využít tzv. Leniency program ÚOHS v souvislosti s účastí na kartelové dohodě může být mimo jiné doprovázeno obavami z důsledků využití poskytnutých informací v souvisejících řízeních o náhradu škody či obavami z vyzrazení obchodního tajemství. Tomu, jak právní řád zamezuje zmíněným negativním důsledkům se ve svém příspěvku věnuje Dominika Valentová.

Více informací na: https://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-obchodniho-tajemstvi-a-dalsich-informaci-pri-vyuziti-leniency-programu-116025.html

Další publikace