Advokátní koncipientka

Mgr. DOMINIKA VALENTOVÁ

Specializace

právo obchodních korporací

pracovní právo

osobní údaje (GDPR)

občanské právo

jazyky

český

anglický

biografie

Dominika Valentová je advokátní koncipientkou působící v pražské pobočce naší advokátní kanceláře a je zapsaná v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

V rámci své praxe se podílí na právním poradenství pro zajištění dennodenních operací klientů naší advokátní kanceláře a zaměřuje se především na občanské, obchodní a pracovní právo.

Je absolventkou magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu svého studia dlouhodobě působila v přední mezinárodní advokátní kanceláři zaměřující se především na bankovní a finanční transakce včetně restrukturalizací a insolvencí, projekty v oblasti nemovitostí a energetiky, fúze a akvizice, soudní spory, arbitráže, hospodářskou soutěž či právo duševního vlastnictví.