Advokátska koncipientka

Mgr. DOMINIKA VALENTOVÁ

Špecializácia

právo obchodných korporácií

pracovné právo

osobné údaje (GDPR)

občianske právo

jazyky

český

anglický

 

biografia

Dominika Valentová je advokátskou koncipientkou pôsobiacou v pražskej pobočke našej advokátskej kancelárie a je zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Českou advokátskou komorou.

V rámci svojej praxe sa podieľa na právnom poradenstve pre zaistenie každodenných operácií klientov našej advokátskej kancelárie a zameriava sa predovšetkým na občianske, obchodné a pracovné právo.

Dominika Valentová je absolventkou magisterského študijného programu Právo a právna veda na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V priebehu svojho štúdia dlhodobo pôsobila v poprednej medzinárodnej advokátskej kancelárii zameriavajúcej sa predovšetkým na bankové a finančné transakcie vrátane reštrukturalizácií a insolvencií, projekty v oblasti nehnuteľností a energetiky, fúzie a akvizície, súdne spory, arbitráže, hospodársku súťaž či právo duševného vlastníctva.