Zmluvný systém / VOP

Pripravíme pre Vás celkový systém zmlúv pre dodávateľsko-odberateľské vzťahy a všeobecné obchodné podmienky pre efektívne použitie vo Vašom podnikaní.

Správne nastavený zmluvný systém je kľúčový pre Vaše podnikanie.

Na mieru pripravíme systém najbežnejšie užívaných zmlúv, prípadne vykonáme revíziu a aktualizáciu existujúcej zmluvnej dokumentácie a všeobecných obchodných podmienok. Zaistíme, aby zmluvy plne zodpovedali aktuálnej právnej úprave i súčasným trendom. Naučíme Váš tím, ako všetko efektívne používať, a tým spoločne zaistíme maximálnu právnu ochranu celej spoločnosti.

Právny balíček zmluvný systém / VOP typicky zahŕňa:

  • Analýzu dodávateľsko-odberateľských vzťahov
  • Návrh systému zmlúv
  • Vypracovanie zmluvných vzorov a všeobecných obchodných podmienok na mieru Vášmu podnikaniu
  • Návod na používanie dokumentov
  • Preškolenie tímu pracovníkov pre efektívne nakladanie so zmluvnými dokumentmi

Kľúčové kontakty