Managing Partner

JUDr. ONDŘEJ DOLEŽAL

Špecializácia

právo obchodných korporácií

transakcie s cezhraničným prvkom

fúzie a akvizície

due-diligence projekty

developerské projekty

jazyky

český

anglický

nemecký

chorvátsky

biografia

Ondřej Doležal je zakladajúci spoločník advokátskej kancelárie Doležal & Partners s.r.o.

Od počiatku svojej kariéry sa zameriaval na vstup zahraničných investorov na trh v strednej Európe a ich následnú právnu podporu. Cezhraničný prvok bol taktiež definičným znakom pri zahájení poskytovania poradenstva tuzemskej klientele v zahraničí.

Špecializuje sa na významné transakcie nadnárodných i tuzemských spoločností a vedľa projektov due diligence sa pohybuje v segmente real estate a developmentu.

Je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe. Počas štúdia absolvoval stáže v Edinburghu, Bonne a Mníchove, čo do značnej miery ovplyvnilo jeho zameranie na zahraničnú klientelu a jej právnu podporu. Pred založením Doležal & Partners s.r.o. pôsobil v medzinárodných kanceláriách so zameraním na nemecky a anglicky hovoriacu klientelu.

Je zapísaný ako advokát v zozname advokátov Českej advokátskej komory, Slovenskej advokátskej komory a zahraničných právnikov Poľskej advokátskej komory v Krakove (Okręgowa Izba Radców Prawnych).