O nás

O nás

Sme advokátska kancelária s pobočkami na území Českej republiky, Slovenska a Poľska. Poskytujeme právne poradenstvo korporátnej klientele v celej strednej Európe. Vďaka vlastnej sieti pobočiek môžeme ponúknuť pokrytie troch právnych poriadkov v jednotnej kvalite, prístupe aj komunikácii.

Vedľa projektov a medzinárodných transakcií zaisťujeme day-to-day poradenstvo najmä pri kontrole a vytváraní zmlúv, korporátnych zmenách, riešení pracovnoprávnych otázok, implementácii koncernových smerníc či compliance a ďalších požiadavkách Vašej spoločnosti.

Či už sa jedná o vstup na cudzí trh, cezhraničnú fúziu či prípravu zmluvnej dokumentácie, vždy Vám ponúkneme právne aj nákladovo optimálne riešenie. Pri každej transakcii zohľadňujeme nielen právne, ale aj obchodné a daňové konsekvencie. Naše stanoviská pre Vás budú jednoznačné a poskytnú požadované informácie v zrozumiteľnej forme.

Ako pracujeme?

Zastávame konzistentné právne názory, o ktoré sa môžete oprieť, a nebojíme sa zaujať jednoznačný záver.

Kladieme maximálny dôraz na odbornosť našich právnikov, ich špecializáciu a jej prehlbovanie. Znalosť cudzích jazykov je u všetkých našich právnikov samozrejmosťou.

Predpokladom pre dlhodobú spoluprácu je Vaša spokojnosť nielen s kvalitou našich právnych služieb, ale aj s ich transparentným účtovaním.

História kancelárie

V advokácii pôsobíme viac ako 20 rokov. Primárnym zameraním bola od začiatku zahraničná klientela vstupujúca na stredoeurópske trhy.

Na základe požiadaviek našich klientov sme následne rozšírili služby i smerom k poskytovaniu právneho poradenstva spoločnostiam zo strednej Európy vstupujúcim na zahraničné trhy.

Postupným rastom sme vytvorili vlastnú sieť pobočiek v Českej republike, na Slovensku a Poľsku s viac ako 30 internými právnymi expertami, prekladateľmi a daňovými poradcami.

Vďaka dlhodobo kooperujúcim advokátskym kanceláriám zaisťujeme denne právne poradenstvo vo viac ako 40 krajinách sveta.