Korporátna dokumentácia

Zabezpečíme vyhotovenie korporátnej dokumentácie, a to vo všetkých fázach existencie obchodnej spoločnosti: pri založení spoločnosti, zmene štruktúry holdingu, domácich a medzinárodných transakciách či ukončení podnikania.

Potrebujete založiť alebo zrušiť spoločnosť? Chcete zmeniť štruktúru holdingu? Alebo spoločnosť predať? Vysvetlíme celý proces a pripravíme dokumentáciu. A ešte Vám vopred povieme, koľko Vás to bude stáť.

Právny balíček korporátnej dokumentácie typicky zahŕňa:

  • Prerokovanie Vašich požiadaviek
  • Návrh štruktúry transakcie
  • Vypracovanie konkrétnej korporátnej dokumentácie
  • Post-transakčný servis

Kľúčové kontakty