Compliance

s čím Vám pomôžeme?

Máme všetko v poriadku? Nehrozia nám nejaké sankcie? To sú časté otázky všetkých podnikateľov. Ponúkame systematickú a efektívnu ochranu proti rizikám podnikania. Zohľadňujeme konkrétne zameranie klienta a riziká, ktorým čelí.

Bežnou agendou v rámci Compliance je:

  • Preverenie firemných procesov
  • Identifikácia a riešenie regulačných a korporátnych rizík
  • Preverenie a úprava zmluvnej dokumentácie
  • Due diligence
  • Optimalizácia firemných procesov
  • Príprava Compliance programu v rámci spoločnosti alebo skupiny

Nastavujeme v spoločnostiach vhodné pravidlá pre Compliance a vykonávame previerky. Tie určia, či spoločnosti spĺňajú všetky požiadavky vyžadované lokálnym právnym poriadkom (balíček Compliance / Risk assessment).