Právna úprava ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

21. 03. 2023 | Mgr. DAVID BENČAT | Zmluvné právo Compliance

Súčasný rozvinutý finančný systém je veľmi náchylný na praktiku legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ktorou sa finančné prostriedky získané nekalým, resp. nelegálnym spôsobom stávajú de facto legitímnymi prostriedkami, bežne použiteľnými v rámci platobného styku. Na súčasnú podobu právnej úpravy ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti platnú v Slovenskej republike sa vo svojom článku zameral Mgr. David Benčat.

Více na: https://www.epravo.sk/top/clanky/pravna-uprava-ochrany-pred-legalizaciou-prijmov-z-trestnej-cinnosti-5693.html

Ďalšie publikácie