Riešenie sporov

s čím Vám pomôžeme?

Poskytneme Vám právne zastúpenie vo všetkých fázach sporu vrátane strategickej prípravy, zastupovania v konaní a následnej asistencie v rámci exekúcie. Špecializujeme sa nielen na spory, o ktorých sa vedie súdne konanie, ale taktiež na konkurzné konanie a na iné alternatívne riešenia sporov. Náš špecializovaný tím Vám poskytne komplexnú podporu pri vymáhaní pohľadávok.

Prostredníctvom siete spolupracujúcich zahraničných advokátskych kancelárií zaistíme Vaše právne zastúpenie pri sporoch aj v zahraničí.

V oblasti riešenia sporov ponúkame predovšetkým nasledujúce služby:

  • Právny rozbor veci, príprava žalôb a iných podaní
  • Zastupovanie v konaní pred súdmi či správnymi orgánmi
  • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky
  • Zmierlivé riešenie sporov
  • Zastupovanie v konkurzných konaniach
  • Zastupovanie v rozhodcovských konaniach a arbitrážach
  • Vymáhanie pohľadávok

kľúčové kontakty