Associated partner

JUDr. Ing. MICHAL KUNA

Špecializácia

sporová agenda a rozhodcovské konanie

súťažné právo

obchodné právo

stavebné právo

developerské projekty

jazyky

český

slovenský

anglický

nemecký

biografia

Michal Kuna je associated partnerom našej advokátskej kancelárie.

V rámci svojej praxe sa zameriava predovšetkým na zastupovanie klientov v zložitých súdnych a rozhodcovských konaniach, najmä v rámci konaní s medzinárodným prvkom. Michal Kuna ďalej poskytuje poradenstvo taktiež v oblasti súťažného, stavebného, pracovného, aj transportného práva.

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. V rokoch 2012 a 2013 sa zúčastnil študijného pobytu na Universität Regensburg v Nemecku.

Je zapísaný ako advokát v zozname advokátov Českej advokátskej komory a Slovenskej advokátskej komory.