Compliance / Risk assessment

Preveríme Vaše firemné procesy a pripravíme dokumentáciu na mieru. Vysvetlíme, ako nájsť tie najvhodnejšie riešenia a stratégie v akejkoľvek situácii.

Compliance programy ponúkajú systematickú a efektívnu ochranu proti rizikám podnikania. Každá spoločnosť je jedinečná. Riziká je preto nutné hľadať podľa zamerania klienta. Preveríme, aké riziká Vám hrozia a odporučíme najvhodnejšie riešenie.

Právny balíček Compliance / Risk assessment najčastejšie zahŕňa:

  • Preverenie firemných procesov
  • Vyhotovenie checklistov dokumentov a procesov, na ktoré je nutné sa zamerať
  • Identifikácia a riešenie regulačných a korporátnych rizík
  • Preverenie a úprava zmluvnej dokumentácie
  • Príprava compliance programu v rámci spoločnosti alebo skupiny
  • Optimalizácia firemných procesov
  • Preškolenie jednotlivých tímov, ktoré riešia danú rizikovú oblasť spoločnosti

Klíčové kontakty