Partner

Mgr. MARTIN WINTER

Špecializácia

obchodné právo

transakcie s medzinárodným prvkom

korporátne právo

pracovné právo

osobné údaje (GDPR)

due diligence projekty

jazyky

český

anglický

francúzsky

biografia

Martin Winter je partnerom našej advokátskej kancelárie a vedúcim advokátom jej pražskej pobočky.

Vo svojej praxi sa Martin Winter zameriava predovšetkým na transakcie, a to aj tie s medzinárodným prvkom, zmluvné právo, due diligence projekty a problematiku osobných údajov (GDPR). Poskytuje poradenstvo taktiež v oblasti korporátneho a pracovného práva a zastupuje klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach.

Medzi jeho klientov patria dcérske spoločnosti nadnárodných koncernov, zahraničné podniky i české podnikateľské subjekty. Pripravuje štruktúry transakcií, vyjednáva podmienky a podobu dokumentácie a rovnako poskytuje nadväzujúce poradenstvo. V rámci svojich špecializácií radí klientom v bežných otázkach, ako aj pri komplexných projektoch.

Martin Winter absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. V rokoch 2011 a 2012 sa zúčastnil na študijnom pobyte na Právnickej fakulte Antverpskej univerzity v Belgicku zameranom na európske a medzinárodné právo.