GDPR audit

Zmapujeme a nastavíme Vaše procesy nakladania s osobnými údajmi. Skontrolujeme GDPR dokumentáciu a chýbajúce pripravíme. Naučíme Vás, čo v oblasti GDPR robiť a čo nie.

GDPR musíte konštantne venovať pozornosť. A to aj keď ste sa pripravili, používate príslušné dokumenty a neprebehla u Vás kontrola Úradu na ochranu osobných údajov.

Celá oblasť sa stále vyvíja. Objasníme Vám, čo platí a čo už nie. Posúdime taktiež, či nakladáte s osobnými údajmi podľa požiadaviek GDPR. Ak nie, odporučíme Vám, ako to robiť správne. Upravíme Vašu dokumentáciu, prípadne ju doplníme o to, čo chýba. Naučíme Vás s dokumentami pracovať a budeme Vám vždy k dispozícii pre radu alebo konzultáciu bez ohľadu na zložitosť otázky.

Právny balíček GDPR audit typicky zahŕňa:

  • Úvodné školenie / workshop zhrňujúci danú problematiku
  • Analýzu procesov nakladania s osobnými údajmi a súvisiacich dokumentov
  • Vypracovanie reportu s odporúčaniami na úpravu procesov a dokumentácie
  • Revíziu GDPR dokumentácie, prípravu chýbajúcej GDPR dokumentácie
  • Návod na implementáciu dokumentov a procesov
  • Zhodnotenie finálneho stavu a záverečné odporúčania