Pobočka Praha

Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 024 53 436

Adresa

Růžová 17,
110 00 Praha

Parkovanie

Pri návšteve našej advokátskej kancelárie odporúčame využiť k parkovaniu podzemné garáže Slovan vedľa Štátnej opery Praha či parkovisko medzi ulicami Wilsonova a Washingtonova alebo návštevnícke parkovacie zóny v uliciach Opletalova či Washingtonova, pričom každá z týchto destinácií sa nachádza v dochádzkovej vzdialenosti do 5 minút od sídla našej pražskej kancelárie na adrese Růžová 17, Praha.