Market Entry SK

Pripravíme Vám kompletný balíček dokumentácie a právneho zastúpenia pre obchodný vstup na slovenský trh.

Váš čo najjednoduchší vstup na slovenský trh je našou prioritou. Po vyplnení jednoduchého formulára od nás obdržíte zoznam dokumentov, ktoré budeme pre Váš vstup na slovenský trh potrebovať.

V lehote dvoch týždňov od nás získate všetku dokumentáciu vrátene výpisu z obchodného registra, živnostenských listov a všetkých dokladov Vašej novej slovenskej obchodnej spoločnosti.

V rámci právneho balíčku Market Entry zaisťujeme predovšetkým:

  • Založenie obchodnej spoločnosti
  • Vyhotovenie všetkej korporátnej dokumentácie
  • Zastúpenie vo všetkých súvisiacich konaniach a rokovaniach
  • Možnosť zaistenia i všetkých daňových registrácií

Kľúčové kontakty