Finančné a daňové právo

s čím Vám pomôžeme?

Prepojenie práva a ekonómie je nám veľmi blízke. Pomôžeme Vám k tomu správne zvládnuť procesy ako z pohľadu finančného, tak aj daňového. S nami sa nemusíte báť, ako máte poistené alebo financované Vaše podnikanie.

V rámci oblasti finančného a daňového práva riešime predovšetkým:

  • Zmluvy o úvere a refinancovaní
  • Poistné zmluvy
  • Optimalizácia firemných procesov
  • Vytváranie a presadzovanie daňovo optimálnych transakcií
  • Štruktúrovanie holdingov, právne vzťahy v rámci koncernov