Partner

JUDr. Ing. EVA MAYEROVÁ

Špecializácia

právo obchodných korporácií

fúzie a akvizície, cezhraničné fúzie

bankové právo

finančné právo

due-diligence projekty

pracovné právo

jazyky

český

anglický

nemecký

poľský

biografia

Eva Mayerová je partnerkou kancelárie od roku 2014. Zameriava sa najmä na M&A, korporátne právo a finančné a daňové právo.

Prepojenie svojho právneho a ekonomického vzdelania využíva Eva Mayerová takmer pri všetkých prípadov, ktoré rieši. Venuje sa procesom klienta z právneho, daňového a finančného pohľadu.

V oblasti M&A sa zameriava najmä na cezhraničné premeny a zložité rozdeľovanie spoločností a celých koncernov. V oblasti bankovníctva a financií sa zameriava na transakčné poradenstvo pri úverovom financovaní, vrátane zriadenia potrebných druhov zabezpečenia.

Zahraničné skúsenosti získala v medzinárodnej advokátskej kancelárii, v ktorej niekoľko rokov pracovala, a taktiež na študijnom a pracovnom pobyte v Nemecku.

Je vedúcim advokátom pre poľskú pobočku v Krakove.