ASSOCIATED PARTNER

Mgr. PETR VRBKA

Špecializácia

obchodné právo

korporátne právo

transakcie s medzinárodným prvkom

fúzie a akvizície

pracovné právo

správne právo, živnostenské právo

jazyky

český

anglický

biografia

Petr Vrbka je associated partnerom našej advokátskej kancelárie.

Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na problematiku obchodného práva, korporátneho práva a fúzií a akvizícií, vrátane tých s medzinárodným prvkom. Petr Vrbka poskytuje poradenstvo taktiež v oblasti správneho práva a živnostenského práva.

Dlhodobo sa venuje taktiež poskytovaniu právneho poradenstva v oblasti pracovného práva, a to jednak v rámci operatívneho riešenia bežných pracovnoprávnych otázok týkajúcich sa každodenného chodu a potrieb jednotlivých klientov z radov dcérskych spoločností nadnárodných korporácií či tuzemských podnikateľských subjektov, tak aj zastupovaniu týchto klientov v rámci nadväzujúcich pracovnoprávnych súdnych konaní.

Petr Vrbka absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. V roku 2013 sa zúčastnil študijného pobytu na Právnickej fakulte Mykolas Romeris University vo Vilniuse zameraného na európske a medzinárodné právo.

Je zapísaný ako advokát v zozname advokátov Českej advokátskej komory.