Advokát

Mgr. PETR VRBKA

Specializace

obchodní právo

korporátní právo

transakce s mezinárodním prvkem

fúze a akvizice

pracovní právo

správní právo, živnostenské právo

jazyky

český

anglický

biografie

Petr Vrbka je advokátem naší advokátní kanceláře.

Ve své praxi se zaměřuje především na problematiku obchodního práva, korporátního práva a fúzí a akvizicí, včetně těch s mezinárodním prvkem. Petr Vrbka poskytuje poradenství také v oblasti správního práva a živnostenského práva.

Dlouhodobě se věnuje také poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, a to jak operativního řešení běžných pracovně právních otázek týkajících se každodenního chodu a potřeb jednotlivých klientů z řad dceřiných společností nadnárodních korporací či tuzemských podnikatelských subjektů, tak zastupování těchto klientů v rámci navazujících pracovněprávních soudních řízení.

Petr Vrbka absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2013 se účastnil studijního pobytu na Právnické fakultě Mykolas Romeris University ve Vilniusu zaměřeného na evropské a mezinárodní právo.

Je zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory.