ASSOCIATED PARTNER

Mgr. PETR VRBKA

Specializace

obchodní právo

korporátní právo

transakce s mezinárodním prvkem

fúze a akvizice

pracovní právo

správní právo, živnostenské právo

jazyky

český

anglický

biografie

Petr Vrbka je associated partnerem naší advokátní kanceláře.

Ve své praxi se zaměřuje především na problematiku obchodního práva, korporátního práva a fúzí a akvizicí, včetně těch s mezinárodním prvkem. Petr Vrbka poskytuje poradenství také v oblasti správního práva a živnostenského práva.

Dlouhodobě se věnuje také poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, a to jak operativního řešení běžných pracovně právních otázek týkajících se každodenního chodu a potřeb jednotlivých klientů z řad dceřiných společností nadnárodních korporací či tuzemských podnikatelských subjektů, tak zastupování těchto klientů v rámci navazujících pracovněprávních soudních řízení.

Petr Vrbka absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2013 se účastnil studijního pobytu na Právnické fakultě Mykolas Romeris University ve Vilniusu zaměřeného na evropské a mezinárodní právo.

Je zapsán jako advokát v seznamu advokátů České advokátní komory.